024 3031 522
Your Cart

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger in het Marikenhuis

Het Marikenhuis zoekt enthousiaste vrijwilligers die graag hun kwaliteiten, ideeën en ambities willen inzetten voor ons inloophuis. U komt in een team van enthousiaste, gedreven vrijwilligers. We hopen van harte dat u zich ook bij ons wilt aansluiten. Alle vrijwilligers die in contact komen met onze gasten volgen een basistraining eventueel aangevuld met verdiepende trainingen en teambuildingdagen.

Op dit moment hebben wij een aantal specifieke vacatures, wij zoeken een coordinator PR en communicatie; een coordinator creatieve activiteiten, een webredacteur en een adviseur werk en kanker. Kijk hier voor de vacatures.
Als u ons wilt helpen als gastvrouw of gastheer, bij de fondsenwerving of door het aanbieden van een specifieke activiteit lees dan hieronder verder.

MEEDOEN?

Heeft u interesse in een van onderstaande vrijwilligersfuncties?

Klik hier om het uitgebreide aanmeldformulier in te vullen. Als u het webformulier hebt ingevuld nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking. Afhankelijk van uw toekomstige rol in het Marikenhuis volgt een basistraining van een aantal dagdelen.

Wie zoeken wij?

 • Gastvrouwen en gastheren die het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers zijn. Zij zorgen voor een warme ontvangst en bieden een luisterend oor. Daarnaast beantwoorden zij de telefoon en ondersteunen de diverse activiteiten. Van gastvrouwen en -heren vragen wij een beschikbaarheid van minimaal één dagdeel per twee weken en liefst wekelijks. Ze hebben de volgende eigenschappen en competenties: improvisatievermogen en een praktische instelling, kunnen zelfstandig werken en goed samenwerken en zijn in staat de gast te helpen bij het vinden van de juiste informatie. Zij hebben kennis van de sociale kaart of willen zich daarmee vertrouwd maken.
 • Geschoolde krachten (professionals). De begeleiders van het Marikenhuis zijn professionals met een specifieke, op begeleiding of therapie gerichte scholing, die hun steentje willen bijdragen aan een breed aanbod van creatieve, ontspannende en begeleidende activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. De individuele activiteiten duren 1 tot 1½ uur en de groepsactiviteiten 2 à 3 uur. Ze hebben nadrukkelijk géén therapeutisch karakter. Het is bedoeld als een kennismaking voor de gast met enkele sessies van een bepaalde vorm van ontspanning of behandeling.
 • Specialisten en deskundigen. Binnen het Marikenhuis is er ook regelmatig plaats voor docenten en andere deskundigen die specialistische kennis hebben op een bepaald gebied dat te maken heeft met kanker of het omgaan daarmee. Zij verzorgen op vrijwillige basis inloopspreekuren, themabijeenkomsten en lezingen. Het contact met de gast(en) is meer informatief dan begeleidend.
 • De commissie fondsenwerving, sponsoring & marketing van het Marikenhuis werkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van een fondsenwervingstrategie en draagt bij aan het marketingcommunicatiebeleid. De functie bestaat uit het verrichten van reguliere werkzaamheden op het gebied van fondsenwerving en sponsoring. Ook organiseert de commissie eenmalige acties om het Marikenhuis financieel te ondersteunen. Voor deze commissie zoeken we een vrijwilliger met affiniteit voor sponsorwerving, fondsenwerving en projectaanvragen voor financiële ondersteuning van het Marikenhuis. Taken kunnen zijn:
  - Online-activiteiten initiëren ten behoeve van het aanspreken van nieuwe sponsors of het zoeken naar fondsen die het Marikenhuis financieel willen ondersteunen. Belangrijk aspect hierbij is ook de communicatie met bestaande donateurs en fondsen.
  - Samen met anderen in de fondsenwervende mogelijkheden herkennen en benutten voor de verschillende activiteiten binnen het Marikenhuis.
  - Assisteren bij de totstandkoming van fondsaanvragen.
  - Onderzoek doen naar potentiële bedrijven voor sponsoring.
  - Creatief meedenken en uitvoeren over (publieks)acties waarmee het Marikenhuis financieel kan worden ondersteund.

  Zie je aanknopingspunten en heb je zin en tijd om mee te doen met de commissie fondsenwerving, sponsoring & marketing van het Marikenhuis, stuur dan een mail aan pr@marikenhuis.nl of vul het aanmeldformulier in. Je hoeft echt geen schaap met vijf poten te zijn om mee te doen met deze commissie, affiniteit met ëën of meer van deze taken is voldoende!

Wat verwacht het Marikenhuis van de vrijwilliger?

In ons ontmoetingscentrum komt u in contact met mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten en die daardoor mogelijk in de meest kwetsbare periode van hun leven zitten. Het is daarom essentieel dat de vrijwilliger goed kan luisteren zonder ‘zelf in te vullen’, betrokken is en te allen tijde de bezoeker en diens wensen en behoeften centraal stelt. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij op objectieve wijze informatie en verwijzingen naar hulpverleners geeft, zonder de eigen mening of het eigen belang voorop te stellen.

Invoelend vermogen, gevoel voor humor, improvisatievermogen en een praktische instelling worden zeer gewaardeerd. Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed kunnen samenwerken is een must. Uiteraard is het een pre als je uit eigen ervaring weet wat de impact van kanker is, maar is vanzelfsprekend geen noodzaak.

Wat heeft het Marikenhuis te bieden?

Het Marikenhuis biedt vrijwilligerswerk aan in een informele, warme en collegiale sfeer. Naast de individuele begeleidingsgesprekken vindt er ook regelmatig bijscholing plaats in groepsverband d.m.v. trainingen en themabijeenkomsten.

Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract, waarin een proefperiode van drie maanden is opgenomen.

De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een intakegesprek en jaarlijks een evaluatie-/voortgangsgesprek, waarna het vrijwilligerscontract in principe met een jaar wordt verlengd.

INTERESSE?
Klik hier om het uitgebreide aanmeldformulier in te vullen.

Als u het webformulier hebt ingevuld nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking. Afhankelijk van uw toekomstige rol in het Marikenhuis volgt een basistraining van een aantal dagdelen.

Zijn er nog vragen?

Mail: welkom@marikenhuis.nl of bel 06 55 19 13 20