06 1307 7306
Your Cart

ACTUEEL

NIEUWE LOTGENOTENGROEP - DOORLEVEN ALS KANKER NIET MEER TE GENEZEN IS, HOE DOE JE DAT?

Vanaf maandag  10 oktober  |  13.30 - 15.30 uur  |  Marikenhuis  

Klik hier om je direct aan te melden.

Horen dat je kanker hebt dat is al zwaar maar als je hoort dat de dokter niets meer voor je kan doen, dat er geen genezing meer mogelijk is, dan stort je wereld in. Heb jij deze boodschap gekregen? Is er geen genezing meer mogelijk en heb je behoefte aan steun en herkenning van mensen die in dezelfde situatie zitten? Dan kan een lotgenotengroep heel belangrijk voor je zijn. In het Marikenhuis start een lotgenotengroep voor mensen die niet meer kunnen genezen. De deelnemers bepalen met elkaar welke gespreksonderwerpen zij belangrijk vinden. De ervaring uit andere lotgenotengroepen leert dat deelnemers hierdoor veel steun en herkenning ervaren.

Wanneer

De eerste bijeenkomst is maandagmiddag 10 oktober van 13.30-15.30 uur in het Marikenhuis. In deze bijeenkomst staan kennismaken, het delen van ervaringen en het inventariseren van gespreksonderwerpen centraal. Hierna komt de groep om de 2 weken bij elkaar, in totaal 6 keer. Vervolgdata: 24 oktober, 7 en 21 november en 5 en 19 december. Indien gewenst kunnen meer of minder bijeenkomsten worden afgesproken. 

Kosten

De kosten voor de bijeenkomsten, koffie, thee enz. bedragen 15,00 euro (6 x 2,50). Te voldoen voordat je aan de eerste bijeenkomst deelneemt of voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.

Begeleiding

De lotgenotengroep wordt begeleid door Lies Tonino en Marijke Kaaijk. 

Opgave

Je kunt je hier aanmelden voor deze groep. We nodigen je na je aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek.