024-3031522
Your Cart

ACTUEEL

KENNISMAKING MET "YOGA MOED EN MEDEDOGEN"

Op woensdag 21 september van 14 tot 16 uur kunt u in het Marikenhuis kennismaken met "Yoga moed en mededogen". 

Een Yoga van heling, liefde en levenskracht

Op deze kennismakingsbijeenkomst biedt William Yang een speciale vorm van yoga en meditatie aan, die hij heeft ontwikkeld in zijn jarenlange werk met mensen met kanker, zowel patiënten als hun naasten.

START LOTGENOTENGROEP-algemeen

Vanaf dinsdag 16 augustus  |  13.30 - 15.30 uur  |   Marikenhuis  |  Vaste groep  |  Eigen bijdrage € 2,50 per bijeenkomst

Ontmoet lotgenoten die in aanraking zijn (geweest) met kanker om met elkaar uit te wisselen wat je bezig houdt en wat je helpt.
Belangrijke ankerpunten van deze lotgenotengroep zijn:
Steun in onzekere tijden. Troost kunnen vinden bij gevoelens van eenzaamheid die je in deze situatie kunt ervaren.
Herkenning en erkenning kunnen ervaren. Buitenstaanders vinden het zelf soms moeilijk om over zo een beladen thema te praten.
Het is belangrijk om ook zelf thema's in te brengen. 

'UIT LIEFDE VOOR MEZELF'

In een veilige sfeer en elkaar ondersteunend, leren jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben in alles wat er is;  in het hier en nu en ieder volgend moment waardoor er ruimte kan ontstaan voor iets 'nieuws'.
Yvonne Harmsen en Jacqueline Vastbinder verzorgen 8 bijeenkomsten in het Marikenhuis voor vrouwen die kanker hebben of genezen zijn verklaard met het thema ‘Uit Liefde voor Mezelf’.