06 1307 7306
Your Cart

Agenda

DIVERSE LOTGENOTENGROEPEN

Diverse lotgenotengroepen  |   Marikenhuis  |  Eigen bijdrage € 2,50 per bijeenkomst  |  Meld u aan voor een nieuwe groep

Ontmoet lotgenoten die in aanraking zijn (geweest) met kanker om met elkaar uit te wisselen wat je bezighoudt.

Lotgenotengroep algemeen: 'Ik heb zelf kanker(gehad)'
De ervaring leert dat in een zware periode in je leven het fijn is om je ervaringen, verdriet en angst uit te spreken en te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Het wordt hierdoor niet minder heftig maar misschien wel iets lichter omdat je weet dat je niet alleen bent. De bijeenkomsten zijn om de twee weken, in totaal 12 bijeenkomsten op maandag of dinsdag. Eigen bijdrage € 2,50 per bijeenkomst. De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis met ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

Lotgenotengroep Borstkanker
Bij borstkanker word je geconfronteerd met specifieke vragen betreffende je vrouw zijn. Het is fijn om die te kunnen delen met vrouwen die voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan of dit al hebben doorgemaakt. Het delen van deze ervaringen, het krijgen van steun, erkenning en acceptatie zijn de sleutelwoorden in de lotgenotengroep. Dit biedt veiligheid en de mogelijkheid om in alle rust de juiste beslissingen te nemen en stappen te zetten om weer verder te kunnen gaan.
8 bijeenkomsten om de 14 dagen. De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis met ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

Lotgenotengroep mannen met Prostaatkanker
Drie tot vijf bijeenkomsten in een kleine groep met lotgenoten om van gedachten te wisselen over wat hen bezighoudt in het kader van prostaatkanker. 
De groep wordt begeleid door Frits Jansen en Joep van Baars, vrijwilligers bij het Marikenhuis en beiden oud-arts.

Lotgenotengroep Naasten
Tijdens deze bijeenkomsten delen mensen hun eigen verhaal over de ziekte van hun naaste en de problemen die ze daarbij ervaren. Ernstige ziekte van je naaste doet ook wat met jezelf! In principe vier bijeenkomsten met een mogelijke uitloop. Begeleiding door Ellen Geschiere en Rob Hartman.

Lotgenotengroep Nabestaanden
Zes bijeenkomsten waarin mensen hun eigen verhaal willen delen over het verlies van hun partner vanwege kanker. Als je partner overlijdt wordt je leven vaak ingrijpend anders. Begeleiding  door Alice Gerritsen en Riet Lenaerts.

Lotgenotengroep 'Doorleven als kanker niet meer te genezen is. Hoe doe je dat?'
Horen dat je kanker hebt dat is al zwaar maar als je hoort dat de dokter niets meer voor je kan doen, dat er geen genezing meer mogelijk is, dan stort je wereld in. Heb jij deze boodschap gekregen, is er geen genezing meer mogelijk en heb je behoefte aan steun en herkenning van mensen die in dezelfde situatie zitten dan kan een lotgenotengroep heel belangrijk voor je zijn. 

In het Marikenhuis start een lotgenotengroep voor mensen die niet meer kunnen genezen. De deelnemers bepalen met elkaar welke gespreksonderwerpen zij belangrijk vinden. De ervaring uit andere lotgenotengroepen leert dat deelnemers hierdoor veel steun en herkenning ervaren.

AANMELDING
Om u aan te melden voor een van deze groepen:  KLIK HIER.

In dit aanmeldformulier kunt u aangeven in welke lotgenotencontactgroep u geïnteresseerd bent en u kunt vragen/opmerkingen hierin kwijt. De begeleider van betreffende groep zal dan contact met u opnemen. Bij voldoende deelname van 6-8 mensen wordt een begindatum vastgesteld.

Kosten  De eigen bijdrage (€2,50) per keer, totaalbedrag (pinnen) te voldoen bij aanvang van de serie bijeenkomsten.