info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

ACTUEEL

START LOTGENOTENCONTACT BORSTKANKER

Binnenkort: Lotgenotengroep vrouwen met borstkanker  |  Marikenhuis  |  Eigen bijdrage € 2,50 per bijeenkomst
MELDT U ZICH ALVAST AAN!

Het Marikenhuis kent veel lotgenotengroepen, maar nog niet voor vrouwen met borstkanker. Binnnenkort wel! Dus meldt u aan!

Bij borstkanker word je geconfronteerd met specifieke vragen betreffende je vrouw zijn. Het is fijn om die te kunnen delen met vrouwen die voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan of dit al hebben doorgemaakt. Het delen van deze ervaringen, het krijgen van steun, erkenning en acceptatie zijn de sleutelwoorden in de lotgenotengroep. Dit biedt veiligheid en de mogelijkheid om in alle rust de juiste beslissingen te nemen en stappen te zetten om weer verder te kunnen gaan.

 Hoe werkt de lotgenotengroep?
Met elkaar worden de belangrijkste gespreksthema’s vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan  
- Acceptatie van je (veranderde) lichaam
- Wel of geen reconstructie na borstamputatie
- Hormoonbehandeling en gevolgen
- Seksualiteit en relatie
- Erfelijkheidsgen
- Oedeem
- etc..

Wanneer  Acht bijeenkomsten, om de twee weken. Dag en tijd volgen z.s.m.  Het zullen zeer waarschijnlijk middagbijeenkomsten worden (13.00-14.30 u).

Voor wie  Voor vrouwen die te maken (hebben gehad) met borstkanker. Met in achtneming van strikte RIVM Corona maatregelen is de groepsgrootte maximaal 6 vrouwen.

Begeleiding  De groep wordt begeleid door twee getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis met ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

Kosten De kosten voor koffie/thee en ondersteunend materiaal bedragen € 2,50 per keer (voor 8 bijeenkomsten is dit €20, bij aanvang te voldoen).

Interesse? Meldt u aan bij de coördinator van de lotgenotencontactgroepen Alice Gerritsen (Email: ). U krijgt dan zo snel mogelijk de geplande data en kunt u zich definitief aanmelden.