info@marikenhuis.nl
 06 12 53 92 03
Your Cart

Agenda

LOTGENOTENCONTACT BORSTKANKER

Dinsdag  11 mei  |  13.30 – 15.30 uur  |  vaste groep  |  Marikenhuis  |  Eigen bijdrage € 2,50  

Ontmoet lotgenoten die in aanraking zijn (geweest) met borstkanker om met elkaar uit te wisselen wat je bezighoudt.

Bij borstkanker word je geconfronteerd met specifieke vragen betreffende je vrouw zijn. Het is fijn om die te kunnen delen met vrouwen die voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan of dit al hebben doorgemaakt. Het delen van deze ervaringen, het krijgen van steun, erkenning en acceptatie zijn de sleutelwoorden in de lotgenotengroep. Dit biedt veiligheid en de mogelijkheid om in alle rust de juiste beslissingen te nemen en stappen te zetten om weer verder te kunnen gaan.

 Hoe werkt de lotgenotengroep?

Met elkaar worden de belangrijkste gespreksthema’s vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan:

o   Acceptatie van je (veranderde) lichaam

o   Wel/niet reconstructie na borstamputatie

o   Hormoonbehandeling en gevolgen

o   Seksualiteit en relatie

o   Erfelijkheidsgen

o   Oedeem, enz.

Wanneer  8 bijeenkomsten, om de 14 dagen. U kunt zich aanmelden voor een nieuwe groep.

Voor wie  Voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. Met in achtneming van strikte RIVM Corona maatregelen is de groepsgrootte maximaal 6 vrouwen.

Begeleiding  De groep wordt begeleid door 2 getrainde vrijwilligers van het Marikenhuis met ervaring in het begeleiden van lotgenotengroepen.

Kosten De kosten voor koffie/thee en ondersteunend materiaal bedragen € 2,50 per keer; voor 8 bijeenkomsten is dit €20, bij aanvang te voldoen.

Aanmelden bij de coördinator van de lotgenotencontactgroepen Alice Gerritsen (Email: ).